Europese Logistieke Vervoerders coöperatie

ELV
Laan der Verenigde Naties 83
3316 AK Dordrecht
The Netherlands
+31 78 63 21 270
ELV France SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
France
+31 78 63 21 279
Ships
GALWAY

GALWAY

More >
Tracking & Tracing
Ship: Code:
Member info
User name: Code:
MEDIA
Instagram
Twitter
Facebook
Youtube
AVIS
FR/2020/03233
modifiant l'avis FR/2020/02694
Direction territoriale Strasbourg
FR/2020/03231
Simple Information
Saone
FR/2020/03230
Simple Information
Rhone
FR/2020/03229
Risque de perturbation
Rhin canalisé
FR/2020/03228
Arrets de navigation
Moselle canalisé
FR/2020/03219
Arrets de navigation
Yonne

AANMELDEN

Binnenvaartondernemers die zich aan willen sluiten bij de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie B.A. worden verzocht onderstaande formulieren in te vullen, uit te printen en ondertekend op te sturen naar:

ELV
Laan der Verenigde Naties 83
3316 AK Dordrecht

INTREDINGSPROCEDURE

Van aspirantleden wordt verder gevraagd om in een korte schriftelijke beschrijving aan te geven waarom ze lid willen worden bij de ELV en wat ze van deze vereniging verwachten. Eventuele vragen, opmerkingen en aanvullingen kunnen op deze manier duidelijk gemaakt worden. Gelieve dit schrijven samen met de ondertekende intentieverklaring en vervoerszekerheid formulieren aan ons te retourneren. Mocht u lid zijn van een commercieel verband of organisatie dient u dit aan te geven daar de ELV geen leden van concurrerende organisaties kan accepteren. Een niet gemeld dubbel lidmaatschap is aanleiding tot beëindiging van het ELV lidmaatschap. Toelating volgt na een gesprek aan de hand van de door u aangeleverde informatie met een bestuurslid belast met de ballotage of iemand die door hen gedelegeerd is. Het lidmaatschap start met een proeftijd van 1 jaar waarbinnen de samenwerking geëvalueerd wordt en wordt bij wederzijds akkoord opgevolgd door een definitief lidmaatschap. Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot een lid van het bestuur, een commissaris of een medewerker van ons kantoor.

 

FORMULIER VOOR TRANSPORTGARANTIE

Motivatie en opmerkingen:
Naam
Adres
Woonplaats
Land
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Faxnummer 1
Email-Adres    
Verzekering    
BTW Nummer    
Bankrekening  
Scheepsnaam    
       
Meetbrief Groot tonnage
Afmetingen T op 2,40 M
Cubage T op 2,20 M
Ballastschot Ja Nee T op 2,00 M
Deklast Ja Nee T op 1,90 M
Buikdenning Hout IJzer T op 1,80 M
Luiken T op 1,70 M
Maximale opening    
ADNR    
GMP Ja Nee Instantie
Niwo Ja Nee Nummer
Rijnpatent Ja Nee Tot waar
Radar Ja Nee    
Certificering SI CC IVR Overige    
       
Statuten gelezen "ELV statuten NL" Ja Nee
Huishoudelijk reglement gelezen "HHR 2016.pdf" Ja Nee

     
Transport rayons: Aangeven welke rayons tot uw vaargebied behoren door middel van
A= altijd B= in overleg C= niet D= niet in verband met schoolgaande kinderen.
ABCD Gebied                  
Nederland
Nederland Noord over IJselmeer
Nederland Zuid-West (Vlissingen)
België (Vlaanderen)
België (Wallonië)
Frankrijk Noord
Frankrijk Seine-Oise
Frankrijk Champagne-Ardennes
Frankrijk Zuid
Duitsland Rijn
Duitsland Kanalen
       

In het kader van de door de ELV gegarandeerde vervoerszekerheid is het nodig te weten of er goederensoorten zijn die u uitsluit. Mogelijke voorbeelden zijn ZA, oud ijzer, rollen (15T) *, ROP, soda en dergelijke. Gelieve het hier aan te geven, mocht u bepaalde goederen niet willen vervoeren:

* Voor rollen van Vlissingen en IJmuiden naar Gennevilliers wordt een minimale scheepsbreedte van 5,70 gevraagd. Deze rollen zijn tot 25 t stuksgewicht. Canal du Nord schepen dienen deze rollen te accepteren.

       
       
Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en blijven in het bezit van de ELV
       
Datum Plaats
Naam Handtekening  

 

INTENTIE VERKLARING

Ondergetekende verklaart zich bereid deel te nemen als lid van de coöperatie b.a. Europese Logistieke Vervoerders.

Ondertekening van deze verklaring geeft recht op 1 stem in de controlerende vergadering en het recht zich verkiesbaar te stellen voor een bestuurs- of commissarisfunctie voor de coöperatie en geeft recht op een aandeel in de coöperatie ba.a.

Ondergetekende heeft recht op alle rechten die volgens de interne regelgeving van de E.L.V. gelden voor de leden.

Ondertekening van deze verklaring verplicht de ondertekenaar om een inleggeld te storten in de coöperatie b.a. Het inleggeld is niet terugvorderbaar.

Het inleggeld van € 1000 dient in één maal, binnen 120 dagen na toetreding, gestort te zijn.

Verder verplicht de ondergetekende zich een waarborgsom te garanderen van € 2,50 per ton.

Een ex-lid wordt ontslagen van zijn plicht tot waarborg exact 1 jaar na het einde van het lopende boekjaar. Conform de statuten.

Naam
Scheepsnaam
Adres
PC/Woonplaats
Bankrelatie
Bankrekening
Afmetingen
Datum

Handtekening

afdrukken

Bedankt voor uw vertrouwen in onze organisatie! Zodra uw gegevens zijn verwerkt wordt u op de wachtlijst geplaatst.